İlkelerimiz
var,
asla
vazgeçmeyiz
Bugün* (31.12.2016 denetim raporları) Hayat Varlık, hem sermaye gücü, hem portföyü, hem de çalışan sayısı olarak Türkiye’nin Varlık Yönetim Şirketleri arasında en büyük ve lider kuruluşu ise, şüphesiz bunu sıkı sıkıya bağlı olduğu etik ilkelere borçludur! Bizi bu noktaya ulaştıran ilkelerimizden asla vazgeçmeyiz, vazgeçemeyiz.
İNSANA
SAYGI
İnsana Saygı
Müşterilerimiz ya da çalışanlarımız arasında ayrım gözetmemek, önyargılı davranmamak temel ilkemiz. Herkesin değer yargıları, tutumları, inanış ve töreleri birbirinden farklı olabilir. Bütün bunlara duyarlı ve hoşgörülü davranmak zorundayız. İnsan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamele yapmamak, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalardan kaçınmak elbette bizim için olmazsa olmaz koşullar. Hayat Varlık’ta önyargı ve ayrıma yer yok! Herkesin değer yargıları, tutumları, inanış ve töreleri birbirinden farklı olabilir. Biz bir aileyiz, ailemizdeki farklı renklere önem ve değer veririz.
HİZMET
KALİTEMİZ
Hizmet Kalitemizi yükseltmek
Biliyoruz, müşterilerimize nitelikli hizmet verebilmek için onların ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılamak zorundayız. Bu nedenle, teknolojiye ve insana yatırım yapıyoruz. Teknolojik altyapımızı sürekli yeniliyor, çalışanlarımızın nitelik ve yetkinliklerinin gelişimine özen gösteriyoruz.
SÜREKLİ
GELİŞİM
Sürekli Gelişim
Hayat Varlık’ta en önemli ilkemiz kendimizi geliştirmektir. Hayat Varlık Ailesi mesleki bilgilerini arttırmayı, teknik yenilikleri izlemeyi kendisine bir görev bilir. Sektördeki ilk ve tek kurumsal akademi olan Hayat Varlık Akademisi, Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile 2013 yılında kurulmuştur. Akademinin eğitim programları 2016 yılında Brandon Hall, 2017 yılında ise ATD Best ödüllerine layık görüşmüştür.
SOSYAL
SORUMLULUK
Sosyal Sorumluluk
Hayat Varlık’ta yardımlaşmak, paylaşmak çok önemlidir. Kurulduğumuz günden bu yana topluma ve çevreye her alanda hizmet veren sosyal sorumluluk projelerini destekliyoruz.
SAYGINLIK
Saygınlık
Bizim için başarı sayılardan, finansal verilerden ibaret değildir. Her sabah yeni bir iş gününe, Hayat Varlık Ailesi’nin itibarını zedeleyecek her türlü kişisel davranış ve tutumdan kaçınmamız gerektiğini bilerek başlarız. Sizlere ve ekibimize karşı nazik ve saygılı olmak, onların görüşlerini dikkate almak ve karar alma sürecine katılmalarını sağlamak birincil vazifemiz.
ŞEFFAFLIK
Şeffaflık
Hayat Varlık ile müşterileri arasındaki ilişki açık ve nettir. Mesleki prosedürlerin gerektirdiği her şeyi onlarla paylaşır, gerekli tüm bilgileri net, doğru, hızlı olarak iletiriz.
GÜVENİLİRLİK
Güvenilirlik
Karşılıklı güven başarının en büyük anahtarı. Sizlere açık, anlaşılır ve doğru bilgi verirken , yükümlülük ve hizmetlerimizi zamanında ve eksiksiz yerine getirmek için çalışıyoruz.
TARAFSIZLIK
Tarafsızlık
En önemli ilkelerimizden biri ülkemizin çıkarlarını ve toplumumuzun refahını gözeterek, kuruluşumuzun hizmet idealleri doğrultusunda yasal, adil, eşit ve dürüst hareket etmek! Dahası, takdir yetkimizi kamu ve hizmet gerekleri yararına her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanmak!
EŞİTLİK
Eşitlik
Ekibimiz dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapmaz, yapamaz. Bu konulardaki gözlem ve şikayetler, hiç bir engel olmaksızın doğrudan üst yönetime bildirilir ve gerekli önlemler derhal alınır. İş hayatında kadınları destekler, pozisyonun gerekliliklerini yerine getiren adaylar arasında kadın çalışanlara öncelik tanırız. Çalışanlarımızın %61’i, üst düzey yöneticilerimizİn %50’si, orta düzey yöneticilerimizin ise %69’u kadınlardan oluşmaktadır.
YAŞAM
DENGESİ
Yaşam Dengesi
Ayrıcalıklı uygulamalarımız ile 2014 yılı, Great Place to Work İş- Yaşam Dengesi özel ödülüne sahip olduk. Her çalışanımız mesai saatlerini etkin ve verimli kullanarak görevlerini zamanında tamamladığı için ailesine ve toplumsal yaşama zaman ayırabilmekte, böylece iş ve özel yaşam dengesini koruyabilmektedir.
TASARRUF
Tasarruf
Çok iyi biliyoruz ki, tasarruf etmek geleceğe yatırım yapmaktır. Gerek kuruluşumuzun, gerekse kamu mallarının ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınıyoruz.
YETKİ
DEVRİ
Yetki Devri
Hayat Varlık’ta da her üst, astlarını yetiştirir, onlara koçluk ve önderlik yapar, gerektiğinde işlerini devredebileceği seviyeye gelmelerini ve işlerini tatmin edici şekilde yapacak yetkinlik ve deneyime sahip olmalarını sağlar, iş paylaşımı ve yetki devri yapar. Yöneticilerimizi, kendi çalışanlarımız arasından yetiştiririz. Bugüne kadar, yönetim pozisyonlarımızın %80’ini içeriden kapattık.
KİŞİSEL
ÇIKAR
Kişisel Çıkar
Şirketteki görev ve yetkilerini kendisine, ailesine veya üçüncü şahısların lehine çıkar sağlayacak şekilde kullanmak bizim için asla ve asla kabul edilemez bir davranıştır. Müşterilerle ilişkilerimizde çıkar çatışmalarından kaçınmak için her türlü çabayı göstermekteyiz.
GİZLİLİK
Gizlilik
Bilgileriniz bizimle güvende. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri sertifikasına sahibiz. Kişisel bilgileriniz, doküman, bilgi veya araçları, ürün, düzenleme, uygulama ve anlaşmaları, izin verilen ve şirketteki görevinin gerektirdiği durumlar haricinde, kişisel ve özel çıkarlar için veya üçüncü şahıslar, kurum ve kuruluşlar yararına, şirkette çalıştığı süre içinde veya daha sonrasında kesinlikle kullanılmaz ve güvenle saklanır.
MALİ
İŞLEMLER
Mali İşlemler
Müşterilerimize ile ilişkilerimizde titizlikle yaklaşırız. Yapılan her işlemin kaydı Türkiye Muhasebe Standartları’na uygun olarak tutulur. Yapılan tüm işlemler raporlanır ve dosyalanır. Gizli ve kayıt dışı herhangi bir anlaşma veya sözleşme yapılamaz, kişisel kazanç sağlanamaz. Hiç bir çalışanımız sizin adınıza vekaletname alarak işlem yapamaz. Müşteri odaklı uygulamalarımız ile uluslararası en prestijli eğitim kuruluşları arasında yer alan Harvard Business School’da örnek vaka olarak anlatılmaktayız.
MÜŞTERİ
BİLGİLERİNİN
GİZLİLİĞİ
Müşteri Bilgilerinin Gizliliği
Müşterimizle aramızdaki bilgi paylaşımı tamamen gizlidir ve öyle kalır. Görev ile ilgili olsun veya olmasın müşterilerimizin gizlilik arz eden bilgilerini, kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklamamak ahlaki olarak en büyük sorumluluğumuzdur.
MÜŞTERİ
ŞİKAYETLERİ
Müşteri Şikayetleri Değerlendirilmek İçindir.
Müşterilerimizden gelen her şikayet ya da öneri, müşterilerimize daha iyi hizmet için bize birer ipucudur. Gelen tüm şikayetleri özenle değerlendiririz. Gereken mercilere hızlı ve titiz bir şekilde yönlendirir, en kısa sürede çözüme ulaştırırız. Müşteri memnuniyetine verdiğimiz değer ve çözüm odaklı yaklaşımlarımız ile sektördeki ilk ve tek ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetimi sertifikasının sahibiyiz.
MÜŞTERİ
İLİŞKİSİ
Müşterilerimizle İlişkilerimiz
Müşterilerimizden menkul, gayrimenkul, kredi kartı veya borçları üzerinde işlem yapma yetkisi veren vekaletname alarak müşteri adına işlem yapmayız. Müşterilerimizle herhangi bir şekilde görev ve yetkilerini kullanmak suretiyle alacak-borç ilişkisine girmez, teamüllerin üzerinde hediye almayız. Müşterilerimizle kefalet ve müşterek hesap açtırmak gibi işlemlerde bulunmayız. Müşterilerimizle gizli ya da açık ticari ortaklık kurmayız. Müşterilerimize kanunlara uymayan herhangi bir işlem gerçekleştirmelerinde hiçbir koşulda yardımcı olmayız.
0 850
22 22 850
Whatsapp 0530
263 02 53
Hayat Varlık ile ilgili daha fazla bilgi almak ve güncel gelişmelerden haberdar olmak için e-posta üyeliği yapabilirsiniz.