Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (“EBRD”) Türkiye’nin önde gelen varlık yönetim şirketi Hayat Varlık’a 100 milyon TL tutarında uzun vadeli finansman sağladı.

18.2.2019
Türkiye’nin önde gelen varlık yönetim şirketi Hayat Varlık, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 100 milyon lira tutarında üç yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (“EBRD”) Türkiye’nin önde gelen varlık yönetim şirketi Hayat Varlık’a 100 milyon TL tutarında uzun vadeli finansman sağladı. İmza töreni 18 Şubat 2019 tarihinde Hayat Varlık Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda, EBRD Türkiye Başkanı Arvid Tuerkner, Hayat Varlık Genel Müdürü Hilmi Güvenal ve diğer değerli misafirlerin katılımı ile gerçekleşti. EBRD, Hayat Varlık'ın büyümesini desteklemek ve firmanın Türk finans sektöründen sorunlu kredi portföyleri satın almasını finanse etmek amacıyla 100 milyon TL tutarında kredi sağlayarak, Türk Bankacılık sistemindeki takipteki alacakların azaltılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Dünya ve Avrupa ekonomilerindeki gelişmeler, 2018 yazından itibaren Türk finans sektörünü olumsuz etkiledi. Finans sektörü bilançolarındaki ‘takipteki alacaklar’ kalemi yükselerek bankaların fonlama maliyetlerini artırırken, kârlılıklarını ve reel ekonomiye borç verme kapasitelerini düşürdü. Bu finansman ile hedeflenen, Hayat Varlık’ın ‘tahsili gecikmiş alacakları’ satın alma ve yönetme kabiliyetini yükselterek dolaylı olarak bankaların bilançolarını arındırmaya ve yeni borç verme kapasitelerini arttırmaya yardımcı olmak ve bununla birlikte ülkenin tahsili gecikmiş alacak yönetim sektörünün ölçeğini büyüterek daha verimli hale getirmek. Hayat Varlık Genel Müdürü Hilmi Güvenal, şirketin bir milyona yakın müşteri sayısına ve 1 milyar TL’yi aşan portföy değerine ulaştığını söyledi. Altı farklı ilde sürdürdükleri müşteri odaklı hizmet felsefesi ve ileri teknoloji yatırımları ile sektörde farklılaştıklarını belirten Güvenal, “Güçlü ortaklık yapımız, sağlam kreditörlerimiz, tecrübeli insan kaynağımız ve yüksek teknoloji bazlı iş modelimiz sayesinde güçlü bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. EBRD’den aldığımız bu kredi, uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye ve şirketimize olan inancının önemli bir göstergesi” dedi. EBRD Türkiye Başkanı Arvid Tuerkner’e göre, Türkiye'de lider bir kurumsal yatırımcı olan EBRD, 2009'dan bu yana, sürdürülebilir enerji, altyapı iyileştirilmesi, özel sektörün rekabet yeteneğinin güçlendirilmesi, sermaye ve yerel para piyasalarının geliştirilmesi konularına odaklanan ve bölgesel gelişimi, genç katılımını ve cinsiyet eşitliğini teşvik eden 283 projeye 11 milyar Euro'nun üzerinde yatırım yaptı. Arvid Tuerkner “Bu işlemle birlikte Hayat Varlık’ın uzun vadeli fonlamaya erişimini genişletiyor ve Türkiye tahsili gecikmiş alacak yönetim sektörünü daha da verimli hale getirmeyi hedefliyoruz.” dedi.
0 850
22 22 850
Whatsapp 0530
263 02 53
Hayat Varlık ile ilgili daha fazla bilgi almak ve güncel gelişmelerden haberdar olmak için e-posta üyeliği yapabilirsiniz.