Varlık Yönetim Sektörü nasıl işler?

22.5.2017
Son yıllarda varlık yönetim sektörünün ülke ekonomisi için stratejik önem arz ettiği fark edilmeye başlandı. Peki kimdir ve nasıl işler bu sektör? Varlık Yönetim Şirketleri (VYŞ), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) aldıkları lisansla ve yine BDDK denetiminde; bankalar ve banka dışı finansal kuruluşların tahsili gecikmiş alacaklarının (TGA) temlik alınması ve yeniden yapılandırılarak tahsil edilmesi amacına yönelik faaliyet göstermektedir. Varlık Yönetim Şirketleri banka, faktoring, finansal kiralama ve finansman kuruluşlarının tahsili gecikmiş kredilerini devralarak, bankaların hem finansal hem de operasyonel yükünün hafifletilmesinde rol oynamaktadırlar. Varlık yönetim şirketleri kredi borçluları ile görüşmelerle tercihen sulh yöntemi ile veya bankalar tarafından başlatılmış hukuki süreçleri sürdürerek çözüm üretmeye çalışırlar. Varlık Yönetim Şirketlerini bankalardan ayıran en önemli özelliklerinden birisi, kredi borçlusunun ödeme isteği ve kabiliyetini artırmak için alacak tutarlarında indirim, uzun vadeli taksitli ödeme planı vb. öneriler ve esneklikler getirmek sureti ile çözüm sürecini hızlandırmalarıdır. Sektörün hiç kuşkusuz ki en büyük başarısı yaklaşık 500 bin müşteriyi borçluluktan kurtarıp finansal özgürlüğüne kavuşturmuş olmasıdır. Portföylerin bankalardan devralınmasıyla birlikte VYŞ’lerin çatısı altında borçlarını yapılandırma fırsatı elde eden borçlu sayısı yaklaşık 2 milyondur. VYŞ’ler kişiye özel, esnek imkânlar sunarak bu kişilerin borç yükünden kurtarılması ve finansal sisteme kazandırılması misyonunu en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmaktadır. Borcu çözüme ulaşarak ekonomik olarak özgürleşen müşteriler ve konunun onların ailelerine yansıması düşünüldüğünde VYŞ’lerin finansal sisteme sadece ekonomik katkı değil aynı zamanda çok önemli bir sosyal katkısının olduğu da görülmektedir. Varlık Yönetim Şirketlerinin kredi borçluları ile ilişkilerini düzenleyen kredi sözleşmeleri ve genel kanunlar (borçlar kanunu, icra-iflas kanunu, tüketici haklarını düzenleyen kanunlar vb) olmakla birlikte ilişkinin sosyal boyutunu düzenleyen net bir mevzuat olmadığı için ilişkide zaman zaman sorunlar yaşanabilmektedir. Varlık yönetim şirketlerinin müşteriye ulaşmak için yaptığı aramalar başta bankalar olmak üzere tüm alacaklıların kullandığı standart iletişim kurma araçlarıdır. Çözümünüz bu olabilir… Varlık Yönetim Şirketi borcunu ödemekte geciken birisi için hangi noktada devreye giriyor? Taksit ödemelerini geciktirmeye başladığınız ilk 1 aylık süreçte banka çeşitli kanallar aracılığıyla sizinle iletişime geçerek, gecikme bildiriminde bulunur. Eğer taksitinizin bir kısmını ödemiş iseniz banka size eksik tutarı bildirir ve ödemenizi hatırlatır. Bu süreçte borcunuza gecikme faizi uygulanır. 1 günlük gecikmeniz bile kredi kayıt bürosuna bildirilir, bu durum da kredi notunuzu etkiler. 3. taksite kadar ödeme yapmazsanız banka tarafınıza gecikmeyi ihbarname aracılığıyla yazılı olarak bildirir. Bu durum yasal sürecin başladığı anlamına gelir. Yine ödeme yapmazsanız bu kez ihtarname iadeli taahhütlü olarak gönderilir ve yasal takip süreci başlatılır. Bu aşamadan sonra banka avukatları ve icra dairesi devreye girer. Tüm bu süreç kredi kayıt bürosuna raporlandığı için kredi notunuz olumsuz etkilenir. Bu durum uzun vadede kullanmak isteyeceğiniz kredilerinizi ve kredi başvurularınızı da doğrudan etkileyecektir. VYŞ’ler; bankaların hukuki takip sürecinden sonra tahsil edemediği dosyalardan oluşan portföyleri ihale yoluyla satın alırlar. Bankalardan farklı olarak Varlık Yönetim Şirketlerinin ana faaliyet alanı sorunlu kredilerin tahsilat yönetimidir; yaklaşımları uzun vadelidir ve müşterilerine en makul ödeme planını en uygun sürede sunarak borcu çözüme ulaştırmayı hedeflerler.
0 850
22 22 850
Whatsapp 0530
263 02 53
Hayat Varlık ile ilgili daha fazla bilgi almak ve güncel gelişmelerden haberdar olmak için e-posta üyeliği yapabilirsiniz.